Gelenek ve Müsabaka

Karate, binlerce yıllık geleneğin müsabaka ile birleştiği spor dalı

Karatede, Kumite ve Kata olmak üzere iki temel müsabaka şekli bulunmaktadır. Katalar, özel bir ritim ve zamanlama ile uygulanan, varsayılan rakiplere yönelik önceden kurgulanmış savunma ve saldırı teknikleri silsilesidir. Karatede yaygın olarak uygulanan 26 Kata, farklı zorluk derecelerini barındırmakta ve burada sergilenen mücadele ruhu ile estetiğin uyumunu yansıtmaktadırlar. Kata gösterilerinin bir parçası olan Bunkaida, Kata esnasında kurgulanmış tekniklerin, eşlerle uygulanma şeklidir. Bunkai uygulayabilen Karate sporcusu, Katayı tam manasıyla anlamış sayılacaktır. Tüm Karate Kataların ortak özelliği ise, savunma hareketi ile başlamalarıdır. Geçmişte sadece Katalar vasıtasıyla öğretilmiş olan Karatede, örneğin Kanku-Dai (eski adıyla Kushanku) Katasının tarihi ise yüzlerce yıl öncesine dayanmaktadır. Katalar bu şekilde, yüzlerce yıldır nesilden nesile aktarılarak, aynı zamanda geleneklere de şahitlik etmişlerdir. İleri seviyede Karate eğitimi alan öğrencilerin, sadece tekniklerin öğrenilmesi ile yetinmemeleri gerektiği gibi, aynı zamanda bu sporun ruhsal yönüyle de ilgilenmelidirler. Bu nedenle Kata eğitiminden „Meditasyonun Hareketli Hali“ olarak da bahsedilmektedir.

Kumitede sporcular, bir hakem heyeti nezaretinde çıktıkları tatami (minder) de, birbirlerine karşı muhtelif vuruş tekniklerini uygulayarak, üstünlük kurmaya çalışırlar. Sporcularda yaralanmaları önlemek amacıyla konulan kurallara uymayanlar ise diskalifiye edilmektedir.